bir
not defterli.

Not defterlerim biriktikçe onları hiç, ya da bir-iki sayfadan fazla kullanamadığımı fark ettim. Not defteri fetişisti olduğum ortaya çıktı. Bunu desteklemek üzere, buradan kendilerini kuşbakışı fotoğraflar ile sergilemeye karar verdim.

Bu kadar yazdım.