bir
tasarım uzmanı (mdes).

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nı tamamladım ve MDes derecesine sahip oldum. Tez danışmanım Prof. Dr. Xander van Eck ve tez başlığım “Shock imagery in Turkish heavy metal fanzines: A reaction to criticism from the mainstream media?” idi.

Thesis presentation first slide

Tez özeti: Bir müzik tarzı olarak heavy metal, 80’li yıllardan itibaren Türkiye’de de kendisini göstermeye başlamış, bu müziğin dinleyicileri bu müziğe dair üretime geçmiştir. Yayıncılık da bu üretimin bir parçası olmuştur. Böylece 90’lı yıllardan itibaren, bağımsız yayınlar olarak heavy metal fanzinleri ortaya çıkmıştır. Bu fanzinler kaçınılmaz olarak heavy metal üzerine söylemler üretmekte, zaman zaman heavy metal ikonografisinde bulunan şok edici öğelere yer vermektedir. Bu çalışma, Türkiye’deki heavy metal fanzinleri sahip oldukları bu tarz öğeler üzerinden analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için görsel analiz yöntemleri arasından söylem analizi seçilmiştir. Analizin uygulanacağı malzeme olarak da Laneth ve Non Serviam fanzinleri belirlenmiştir. Metinler arası yaklaşımı benimseyen söylem analizi aracılığıyla bu fanzinlerdeki başlıca şok edici imgeler, konuyla alakalı bilgiler ışığında farklı açılardan yorumlanmaya uğraşılmıştır. Analizin sonucunda, şok edici öğe kullanımının (ikili karşıtlık, medya eleştirisi ve heavy metal ikonografisi gibi) çeşitli örüntüler üzerinden ilerlediği ve (üretim teknikleri ile Türkiye’deki toplum ve medyanın yönelttiği eleştiriler gibi) birtakım etkenler tarafından güdülendirildiği bulgularına ulaşılmıştır.

Keywords: heavy metal, fanzin, şok, söylem, medya

Tezi YÖK arşivinde “shock imagery” diye aratarak bulabilirsiniz.

Bu kadar yazdım.